Test Wobenzymu 2019

 • Wobenzym – účinky, složení, rizika – posuďte sami, zda funguje.
 • Vyberte si na základě velikosti balení a vaší potřeby.
 • Zjistěte, kde se dá koupit nejlevněji.

Wobenzym bez pozadí

Wobenzym v různých baleních

Dlouhodobé užívání Střednědobé užívání Střednědobé užívání Krátkodobé užívání
Wobenzym 800 tablet Wobenzym 300 tablet Wobenzym 200 tablet Wobenzym 40 tablet
800 tablet 300 tablet 200 tablet 40 tablet
Pankreatická protéza, trypsin, chymotrypsin, bromelian, papain, amyláza, lipáza, rutin + pomocné látky (pro velký počet podrobněji v článku) Pankreatická protéza, trypsin, chymotrypsin, bromelian, papain, amyláza, lipáza, rutin + pomocné látky (pro velký počet podrobněji v článku) Pankreatická protéza, trypsin, chymotrypsin, bromelian, papain, amyláza, lipáza, rutin + pomocné látky (pro velký počet podrobněji v článku) Pankreatická protéza, trypsin, chymotrypsin, bromelian, papain, amyláza, lipáza, rutin + pomocné látky (pro velký počet podrobněji v článku)
Zjistit cenu Zjistit cenu Zjistit cenu Zjistit cenu

Úvod

Wobenzym je u nás poměrně hodně známý a patří mezi komerčně úspěšné preparáty. Jeho složení je založeno na obsahu různorodých enzymů, které mají mít pro tělo řadu příznivých účinků – podle výrobce by měl pomáhat proti otokům, zánětům, artrózám, měl by zlepšovat hojení ran, podporovat účinek antibiotik a stejně tak by měl působit proti pooperačním potížím. Ženám pak může být pomocí při vaginálních mykózách. Obecně je PR přípravku velmi dobře propracované, na první pohled férové a podložené odbornými studiemi. Problém je, že dodnes se odborníci nemohou shodnout, nakolik je přípravek doopravdy účinný a nakolik se jedná o celkem drahé placebo. Existuje spousta studií, které si značně protiřečí (předmětem sporu je především to, zda je nebo není možné přenést enzymy z trávicího ústrojí do krve), byť uživatelská hodnocení jsou většinou pozitivní.

Protože Wobenzym není zrovna levný, bylo by nepříjemné si ho koupit a zjistit, že nefunguje a neuleví vám od potíží. Nemůžeme konkurovat laboratořím, provést výzkum a vyslovit jednoznačný závěr, zda a jak Wobenzym účinkuje a co je pouze reklama od výrobce, ale můžeme si shrnout známá a ověřená fakta. Na základě toho pak můžeme vyhodnotit, čemu lze věřit a co je, byť třeba neúmyslná, fabulace. Zkrátka, provedeme test Wobenzymu na základě nesporných faktů a shrneme pro vás všechny informace, které jsou dostupné, abyste nebyli odkázání pouze na zdroje od výrobce.

Výhody

Široké spektrum účinků

Využití v mnoha medicínských oborech

Slouží jako podpora organismu

Dodáváno ve velkých i menších baleních


Nevýhody

Vysoká dávka a různé dávkování pro různé stavy

Nesmí se užívat v případě špatné krevní srážlivosti

Nejednoznačný náhled na lék napříč odbornou veřejností

Wobenzym bez pozadí
Wobenzym a cena

zpět k menu ↑

Wobenzym a jeho účinnost

Pokud jde o účinky Wobenzymu, jsou široké a zahrnují především pomoc při hojení ran, regenerační účinky na tkáně, protizánětlivé účinky a zvýšení účinku antibiotik. To je poměrně obecné, takže po této stránce může Wobenzym najít využití při léčbě různých problémů, kdy buď pomáhá odstraňovat samotnou hlavní příčinu, nebo tlumí vedlejší příznaky. Existuje celá řada vědeckých studií, které účinek potvrzují. Proti nim stojí studie, ve kterých je účinek Wobenzymu považován spíše za placebo. Důvodem je, že není úplně snadné říct, jakým způsobem se enzymy z léku vstřebají do těla a zda při tom nedochází k jejich deaktivaci. [1]

zpět k menu ↑

Jaké má Wobenzym účinky?

Spektrum účinků Wobenzymu, uváděných výrobcem, je následující:

 • Napomáhá odstraňovat zánět a otoky – enzymy odbourávají plazmatické proteiny a usnadňují jejich odvádění, stejně tak pomáhá eliminovat mediátory zánětu (které, pokud je imunitní reakce přehnaná, vedou k chronickému zánětu – pak není v těle přítomen patogen, ale imunitní reakce běží dál a sama poškozuje tkáň). Pomáhají vstřebávat vyplavené bílkoviny a fibrin, redukují jejich množství a zároveň usnadňují výživu tkáně. V důsledku tedy pomáhají předcházet chronickým zánětům a fibróze tkáně.
 • Zlepšení reologických vlastností krve – Wobenzym aktivuje fibrinolýzu, čímž se mění hladina fibrinu v krvi, rozpouští se počínající sraženiny a udržuje se tak přirozená viskozita krve. Zároveň by měl podle výrobce redukovat hladinu cholesterolu, to ale umí pouze malé množství lipáz a bromelain. Může to pomoci v postižené tkání, ale ne v měřítku celého organismu. Wobenzym není odbourávač tuků.
 • Stimulace imunitního systému a modifikace odpovědi – přípravek by měl pomoci zvýšit aktivitu látek v séru a zároveň by měl stimulovat fagocytózu (jde o jeden ze základních procesů imunitní odpovědi, kdy imunitní buňky patogen pohltí a rozloží). Zároveň enzymy v přípravku, zejména proteinázy, zvyšují efektivitu makrofágů, lymfocytů a NK buněk („natural killer cells“).
 • Údajně by měl Wobenzym zvýšit účinnost antibiotik, tento bod je ale poměrně sporný.
 • Vzhledem k výše zmíněnému má Wobenzym částečný analgetický účinek. Především tím, že potlačuje některé projevy zánětu. Kromě toho ale enzymy některé mediátory bolesti degradují, zlepšují prokrvení a usnadńují odvádění toxických produktů metabolismu.

V praxi by tedy Wobenzym měl najít své uplatnění při hojení ran, omrzlin nebo popálenin, při pooperačním zotavování nebo při zánětech. Stejně tak se hodí při opakujících se vaginálních mykózách, poruchách imunity nebo při chronických otocích. Podporovat může hojení ran při diabetes nebo po stomatologických zákrocích. V principu se všude uplatní výše zmíněné účinky, jen pokaždé v trochu jiné formě. Tolik oficiální informace od výrobce. Pojďme si fakta nyní rozebrat postupně. [1]

Schéma zánětlivé reakce

Vstřebávání enzymů do těla

Začneme ne zcela jasnou otázkou vstřebávání enzymů do těla. Výrobce ve svých materiálech uvádí, že tableta je rozpustná až v tenkém střevě. Tam dochází k sekreci velkého množství trávicích enzymů, které rozkládají mimo jiné bílkoviny (a právě enzymy bílkovinného původu jsou). Nerozložené bílkoviny pak pokračují do tlustého střeva. K resorpci ve střevech sice dochází, ale u bílkovin jen velmi málo, většinou se vstřebávají rozložené na aminokyseliny. Je otázka, jak se v takovém případě chovají trávicí enzymy, které jsou vystaveny působení podobných trávicích enzymů. I tak lze ale říct, že účinnost resorpce není příliš vysoká a z fyziologického hlediska ani být nemůže. V tenkém střevě se bílkoviny obecně rozkládají na aminokyseliny (základní stavební jednotky bílkovin) a vstřebávají se až ty. Sám výrobce uvádí na základě simulace střevní reakce v laboratorních podmínkách, že se do těla dostává jen asi 20 % enzymů (45 % amylázy, 26 % trypsinu a zbytek v jednotkách procent), což nám z chemické praxe přijde ještě nadhodnocené. Tím je účinek tablet značně omezen. Katalytická aktivita enzymů, vyčíslená v rámci složení, je výrazně snížena. [2,3,4]

Zvýšení účinku antibiotik

Výrobce uvádí, že Wobenzym může způsobit zvýšení účinku antibiotik a sám uvádí studii pánů Leurtiho a Vignaliho z roku 1978, která potvrzuje vliv bromelainu na množství antibiotik, které se v krvi vyskytuje. Nepodařilo se nám nalézt studii, která by nám to potvrdila z jiného zdroje, a zároveň upozorňujeme, že je potřeba rozlišovat – zvýšená koncentrace v séru a tkání za přítomnosti bromelainu může být dána čímkoliv. Včetně zpomalení a oddálení účinku a odbourávání. Zda je tento jev skutečně přínosný nelze jednoznačně potvrdit. Takzvaný efekt vehikula, jak je tento jev nazýván, je předmětem zkoumání. Přednosti Wobenzymu spatřujeme v jiných oblastech terapie. [1]

Protizánětlivý a fibrolytický účinek Wobenzymu

ovlivnění zánětu dochází prostřednictvím enzymů podle následujícího schématu. Buňky, které se účastní zánětlivé reakce, produkují takzvané cytokiny, které aktivují další buňky a posilují imunitní odpověď. Může se ale stát, že tato odpověď se stane neadekvátní ohrožení, v extrémním případě pokračuje i ve chvíli, kdy v těle žádný patogen není. Přehnaná imunitní reakce je pak sama pro tělo nepříjemná a ohrožující. Wobenzym, respektive enzymy v něm obsažené, pomáhají vychytávat cytosiny, snižovat jejich koncentraci a regulovat tak imunitní reakci. Snižuje se tak šance, že zánět přejde do chronického stádia. Kromě dalších účinků pomáhají enzymy zmenšovat otok účinkem papainu, a zlepšují vlastnosti krve (především omezují tvorbu sraženin). Je možné, a výrobce to i sám uvádí, že tímto mechanismem lze potlačit problémy spojené s některými imunitními poruchami. Souhlasíme s tím, daná směs enzymů tyto účinky mít může a laboratorně jsou potvrzeny. [5,6,7,8,9,10]

Dané účinky se mohou projevit také v oblasti sportovní medicíny, kde jsou časté mechanické potíže, jako jsou hematomy, otoky nebo úrazy. Obdobně funguje i po operacích, stomatologických zákrocích, nebo v případě ran způsobených jiným onemocněním (jmenujme například již zmíněnou diabetickou nohu). Účinek, popsaný výše, usnadňuje vstřebávání krve i tekutin z edému, čímž napomáhá hojení. Protizánětlivý účinek Wobenzymu pak pomáhá potlačovat komplikace. Vlivem snížení srážlivosti krve (fybrinolytická a trombolytická aktivita enzymů v přípravku) se pak zlepšuje cirkulace v postižené tkání, čímž se jí dostává více živin a lépe se regeneruje. Obdobný je i vliv na omrzliny – při nich dochází k těžkému poškození tkáně, vzniku trombů a poruchám cirkulace. To přispívá k nekróze tkáně. Zlepšení cirkulace a odstranění sraženin v tomto případě může pomoci. [11,12,13,14]

Účinek Wobenzymu v oblasti gynekologie bychom popsali obdobně, jako je popsán v předchozích kapitolkách. Působí proti zánětům, zlepšuje proudění krve a odstraňuje poruchy cirkulace. Nedochází zde tedy k ničemu jinému, než prevenci otoku a krevních trombů, rychlejšímu hojení po případně operaci a lepšímu prokrvení. Podle výrobce zde při léčbě antibiotiky zapůsobí efekt vehikula, ale k tomu se vracet nechceme – nelze ho dostatečně vysvětlit a zdůvodnit. Abychom se neustále neopakovali, obdobně Wobenzym účinkuje i v případě dalších potíží – například zánětů dýchací soustavy nebo po extrakci zubů. [15,16]

zpět k menu ↑

Jaké jsou účinné látky Wobenzymu?

V tomto typu testů věnujeme zvýšenou pozornost i složení tablety. Právě na něm a na obsahu účinných látek totiž záleží, jestli je možné deklarované účinky opravdu očekávat. Pokud jde o složení Wobenzymu, sestává především z enzymů a pak z řady chemických i přírodních látek, které dávají tabletě tvar a barvu. U enzymů není od výrobce uvedeno množství, ale takzvaný katalytický účinek (tím se obecně popisuje schopnost enzymu přeměňovat svůj substrát a katalyzovat chemické reakce). Jednotky, které výrobce použil (Ph. Eur.-j., takzvaná Pharmaceutical European Unit a F.I.P.-j., takzvaná Fédération International Pharmaceutique Unité), nejsou tolik známé. Budeme proto užívat mezinárodní jednotku (IU), která znamená totéž (1 µmol substrátu přeměněný za minutu), ale je obecně známější.

 • Trypsin – trávící enzym, který štěpí peptidické vazby bílkovin, pomáhá je trávit a je běžně součástí trávicí soustavy člověka. Katalytická aktivita činí 360 IU.
 • Chymotrypsin – další enzym skupiny proteáz, pomáhá trávit bílkoviny (tím, že je hydrolyzuje na vazbách mezi aminokyselinami fenylalaninem, tryptofanem a tyrosinem), vzniká ve slinivce břišní. Katalytická aktivita činí 300 IU.
 • Pankreatické proteázy – enzymy, produkované slinivkou břišní, které slouží k trávení bílkovin ve střevech. Kromě jiných sem patří i trypsin a chymotrypsin, takže nevíme, proč je výrobce uvádí ve složení zvlášť. Je možné, že v případě této položky jde o směs enzymů. Katalytická aktivita činí 300 IU.
 • Bromelain – komplex enzymů, který se přirozeně vyskytuje v ananasu. Působí protizánětlivě a pomáhá odbourávat tuk, mechanismus není zcela známý. Katalytická aktivita činí 225 IU.
 • Papain – enzym, vyskytující se přirozeně v papáji. Pomáhá štěpit menší peptidy. Katalytická aktivita činí 90 IU.
 • Amyláza – trávící enzym, který zajišťuje štěpení škrobu na jednodušší sacharidy. Jedná se o hydrolázu, hydrolyzuje vazby mezi sacharidovými jednotkami. Katalytická aktivita činí 50 IU.
 • Lipáza – trávicí enzym, hydroláza, která pomáhá štěpit tuky na glycerol a mastné kyseliny. Přirozeně vzniká ve slinivce břišní. Katalytická aktivita činí 34 IU.
 • Rutin – jedná se o falvonoidní glykosid, má pozitivní účinek na pružnost cév, působí protizánětlivě a snižuje cholesterol. Obsah je 50 mg.
 • Další látky – monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, stearát hořečnatý (protispékavá látka), kyselina stearová, voda, oxid křemičitý, mastek, sacharóza, uhličitan vápenatý, kopolymer MA/MMA, triethylcitrát, šelak, oxid titaničitý, kaolin, oranžová žluť, ponceau 4R, síran sodný, povidon, makrogol 6000, vanilin, žlutý vosk, karnaubský vosk.

Základem pro celé terapeutické působení Wobenzymu je uvedená směs enzymů. Jak vidíte, jejich účinnost je různá (jednotky enzymové aktivity nelze převádět na absolutní množství, ale lze mezi sebou díky nim jednotlivé složky porovnávat). Na druhou stranu, uvážíme-li, že se vstřebá jen malá část enzymů, zhruba 20 % a reálně spíše ještě méně, aktivita prudce klesne (jak přesně, to nelze snadno vyjádřit, 20 % množství enzymu nemá ve skutečnosti pětinovou aktivitu). Je možné, že jednotlivé enzymy v těle mají účinky dané výrobcem, otázkou nám stále zůstává ona schopnost resorpce ze střeva. Pokud by k ní skutečně v udaném množství docházelo, pak by daných účinků dosáhnout šlo. Kromě toho je součástí tablety celá řada pomocných látek, které jí dávají tvar, barvu a pomáhají jí přežít průchod žaludkem. [17,18]

Vzorec rutinu

Vzorec Rutinu (vytvořeno v programu BIOVIA Draw 2017)

zpět k menu ↑

Dávkování a rizika spojená s užíváním Wobenzymu

Dávkování Wobenzymu je různé pro různé poruchy (například při pooperačních stavech se doporučuje 3x denně 10 tablet, u artrózy 3x denně 6 tablet a u zánětu žil 3x denně 5 až 7 tablet po různě dlouhé období). Omezení užívání jsou daná jeho účinkem – Wobenzym je v kontraindikaci se zvýšeným sklonem ke krvácení a s alergií na některou z užitých látek. V případě, že jste osoba dlouhodobě trpící nějakou chorobou a užívající léky, žena těhotná nebo kojící, měli byste užívání zkonzultovat se svým lékařem. Jinak riziko nehrozí, žádná z obsažených látek není při stanovené dávce ani potenciálně toxická, ani jinak nebezpečná. Všechny látky mají potenciál se v těle plně rozložit na neškodné metabolity. [1]

Wobenzym malé balení

zpět k menu ↑

Kolik stojí Wobenzym?

Po stránce ceny patří Wobenzym mezi dražší preparáty. Jedna tableta vás přijde zhruba na 3 až 4 koruny (podle velikosti balení a podle marže, kterou si naúčtuje prodejce). Prodává se ve velikostech balení 40, 200, 300 a 800 tablet. Jak dlouho vám vydrží, to je těžké říct, protože dávkování je podle zdravotních problémů různé. Každopádně největší balení je určeno na dlouhodobé užívání, malé balení je na krátkodobou kúru (nevydrží vám nejspíše víc než týden). Velká balení jsou přirozeně výhodnější, u krabičky se čtyřicítkou tablet je poměr ceny vzhledem k množství nejhorší.

zpět k menu ↑

Finální verdikt

Co se týče důvěryhodnosti značky, tu hodnotíme dobře. Firma MUCOS Pharma GmbH byla založena v Mnichově v roce 1966 a ve stejné době uvedla Wobenzym na trh. Od roku 1991 se přípravek prodává také u nás. Vzhledem k tradici, lze tuto značku považovat za prověřenou. Vystupuje odborně a má po ruce studie, které účinek potvrzují. Široké spektrum účinků a stavů, kdy může Wobenzym pomoci, je dané mechanismem, jakým tělu pomáhá. Zlepšuje v postižených místech cirkulaci krve, pomáhá odbourávat sraženiny a otoky a tím zlepšuje výživu i okysličení daných tkání, navíc svými účinky pomáhá předcházet chronickým zánětům a některé projevy zánětu potlačuje. O tom, jestli zvyšuje účinek antibiotik, bychom neradi polemizovali, nemáme dost informací.

Zásadní problém spojený s Wobenzymem spatřujeme v tom, že není zcela jasné, jakým způsobem se mají enzymy do krve a do postiženého místa dostat. Tam vzniká prostor pro spekulace. Pokud by prošly enzymy k postiženým tkáním, pak by takový účinek měly. Ve střevech se však vstřebává jen malé procento enzymů (v praxi se účinek pěti tablet redukuje zhruba jednu až dvě), pokud tableta dorazí v pořádku až tam a nepodlehne extrémním účinkům trávení v žaludku. Tam vidíme hlavní slabinu léku. Účinek je tím přinejmenším snížen. Je to také jeden z hlavních argumentů odpůrců Wobenzymu. Technicky vzato účinek léku potvrzujeme, je laboratorně ověřený a recenze uživatelů jsou spíše pozitivní, ale samotný mechanismus vstřebání enzymů je třeba dále zkoumat a výrobce zde má velký prostor pro zvýšení účinnosti.

zpět k menu ↑

Něco málo o enzymech

Enzymy jsou klíčovou látkou Wobenzymu, takže by bylo dobré o nich něco málo vědět. Základní definice je, že enzymy jsou chemické látky (na bázi bílkovin), které katalyzují v organismech specifické reakce. Většina metabolických pochodů funguje díky enzymům. Každý enzym má místo, na které se váže pouze specifická látka a žádná jiná. Vzniká tím komplex enzym-látka, který v principu umožňuje proběhnout i takovým reakcím, které by bez enzymu vyžadovaly příliš mnoho energie a pokud by vůbec proběhly, tak velmi pomalu. Každý enzym katalyzuje jen jednu danou reakci a může do komplexu vázat pouze jedinou látku nebo skupinu látek se stejnou vlastností (pro lepší představu se často uvádí princip zámku a klíče – zámek také nelze otevřít jiným klíčem než tím, který do něj zapadne).

Právě enzymy, které jsou součástí Wobenzymu, se v těle přirozeně vyskytují. Jedná se o proteázy (štěpí proteiny), lipázy (štěpí lipidy) a amylázu (štěpí škrob). Smysl enzymové terapie, jíž je Wobenzym součástí, je prostý – posílit účinek tělem produkovaných enzymů, případně přenést účinek tam, kam se nedostanou. Myšlenka je to zajímavá a z laboratorního hlediska to možné je. Proběhly pokusy, které prostředí těla nebo imunitní odpověď simulovaly a účinek enzymů se dostavil. Co se týče aplikace v organismu, limitací je způsob, jak enzymy na místo dopravit. Při orálním podání hrozí zmíněné riziko, že se je nepodaří skrze střevo nerozložené transportovat. [17,18]

Schéma enzymové reakce
Schéma trávení proteinů

Zdroje

 1. MUCOS Pharma CZ, oficiální informace od výrobce, dostupné online zde: http://www.wobenzym.cz/cdweb/spc-wob.htm [10.1.2018]
 2. Biziulevicius G. A., Where do the Immunostimulatory Effects of Oral Proteolytic Enzymes Come from? Microbial Proteolysis as a Possible Starting Point; Medical Hypotheses; 2006; 67: str. 1386–1368.
 3. Tischer H., Keusch R., Neumann K., Results of a Double-Blind, Randomized Comparative Study of Wobenzym-Placebo in Patients with Cervical Syndrome; Wiener Medizinische Wochenschrift; 1996; 146: str. 91–95.
 4. Vácha M., Fellnerová I., Bičík V., Petrásek R., Šimek V., Srovnávací fyziologie živočichů; 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita; 2013; str. 100–105.
 5. Hale L. P., Haynes B. F., Bromelain Treatment of Human T-Cells Removes CD44, CD45RA, E2/MIC2, CD6, CD7, CD8 and Leu 8/LAM1 Surface Molecules and Markedly Enhanes CD2-Mediated T-Cell Activation, Journal of Immunology; 1992; 149: str. 3809–3816.
 6. Muchin I. V., Antioxidant Effect of Wobenzym Applied for Patients with Chronic Glomerulonephritis; Likars’ka sprava; 2007; 1: str. 58–61.
 7. Grabs V., Nieman D. C., Haller B., Halle M., Scherr J., The Effects of Oral Hydrolytic Enzymes and Flavonoids on Inflammatory Markers and Coagulation after Marathon Running: Study Protocol for a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial; BMC Sports Science; 2014; 6: str. 8.
 8. Desser L., Rehberger A., Paukovits W., Proteolytic Enzymes and Amylase Induce Cytokine Production in Human Peripheral Blood Mononuclear Cells in vitro; Caner Biotherapy; 1994; 9: 253–263.
 9. Desser L., Rehrberger A., Kokron E., Paukovits W., Cytokine Synthesis in Human Peripheral Blood Mononuclear Cells after Oral Administration of Polyenzyme Preparations; Oncology; 1993; 50: str. 403–407.
 10. Brakebusch M., Wintergerst U., Bělohradský B. H., Petropoulou T. a kol., Bromelain Is an Accelerator of Phagocytosis, Respiratory Burst and Killing of Candida Albicans by Human Granulocytes and Monocytes; European Journal of Medical Research; 2001; 6: str. 193–200.
 11. Marzin T., Lorkowski G., Reule C., Rau S., Pabst E. a kol., Effects of a Systematic Enzyme Therapy in Helathy Active Adults after Exhaustive Eccentric Exercise: a Randomised, Two-Stage, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial; BJM Open Sport and Exercise Medicine; 2017.
 12. Bolten W. W., Glade M. J., Raum S., Ritz B. W., The Safety and Efficiancy of an Enzyme Combination in Managing Knee Osteoarthritis Pain in Adults: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial; Arthritis; 2015.
 13. Dosedla E., Grendelová A., Calda P., Effect of Systematic Enzymotherapy on Cesarean Section Scar Healing; Česká gynekologie; 2016; 81: str. 202–207.
 14. Sternin I., Safonov L. V., Levando V. A., Systemic Poly-Enzyme Therapy in Prophylaxis of Venous Blood Circulation Disorder in the Lower Limbs in Modern Sport; Voenno-meditsinskii zhurnal; 2008; 5: str. 42–45.
 15. Tabukašvili N. G., Impaired Immunological Status Due to the Urogenital Chlamydiosis in Women of Reproductive Age and Its Correction; Georgian Medical News; 2006; 139: str. 57–60.
 16. Unzeitig V., Dvořák V., Hlaváčková O., Malík T. a kol., Systemic Enzyme Therapy in the Treatment of Recurrent Vulvovaginal Candidiasis; Česká gynekologie; 2013; 78: str. 187–194.
 17. Koolman J., Röhm K. H., Barevný atlas biochemie; 4. vydání; Praha: Grada; 2012.
 18. Voet D., Voet J. G., Biochemie; 1. vydání; Praha: Victoria Publishing; 1995.
Wobenzym
4.7 (93.33%) 3 votes
Váš pomocník